Herontwikkeling

V&D locatie

Dr. Brabersstraat

in Roosendaal

Kwaliteitsimpuls voor het centrum

Syntrus Achmea heeft, namens de eigenaar, plannen voor de herontwikkeling van de V&D locatie aan de Dr. Brabersstraat en het Rooselaarplein in Roosendaal. De herontwikkeling van deze locatie zorgt niet alleen voor een kwalitatieve verbetering van het stadscentrum, maar ook voor een optimalisatie van de levendigheid door een betere aansluiting bij de woonbehoefte en winkelwensen van de omgeving. Daarnaast geeft deze herontwikkeling een nieuwe economische impuls aan het winkelcentrum en het historische centrum van Roosendaal. Ook past het kwaliteitsniveau van de herontwikkeling bij de ambities van de gemeente Roosendaal en de eigenaar van het gebouw

171 appartementen

In totaal zullen er circa 171 huurappartementen worden gerealiseerd op de locatie van de voormalige V&D. Voor deze vrije sector huurwoningen staan betaalbaarheid, kwaliteit en functionaliteit centraal. Een onderdeel van deze 171 woningen vormen circa 43 levensloopbestendige woningen waarin de samenwerking is opgezocht met Thuiszorg West Brabant. Voor deze appartementen kunnen bewoners een basisarrangement van (thuis)zorg-faciliteiten en welzijnsdiensten afnemen (arrangement afnemen, of eventueel basiscontract inkopen). Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid bijvoorbeeld de aanwezigheid van services en diensten, een ontmoetingsruimte en communityvorming.

Winkels

Een groot aantal van het huidige winkeloppervlakte op de voormalige V&D locatie zal een andere functie krijgen, waaronder het grootste deel wonen. In totaal zal er circa 1.000 m2 winkel- of bedrijfsruimte aan het Roselaarplein worden terug geplaatst.

Aanleiding voor herontwikkeling

De voormalige V&D bevindt zich op een prominente locatie in het centrum van Roosendaal. Het gebouw staat al enkele jaren leeg en door deze leegstand is de uitstraling van het pand ronduit slecht. De verhuurbaarheid in zijn huidige vorm is in de afgelopen jaren minimaal gebleken. De verwachting is dat de leegstand zal aanhouden. Dit heeft zijn weerslag op de omgeving en een herontwikkeling biedt nieuwe kansen. Door een nieuwe invulling van de locatie met huurwoningen en winkels, sluiten uitstraling en functie beter aan op de omgeving, de wensen van de inwoners en bezoekers en de toekomst van Roosendaal.

Planning bestemming
planprocedure
Herontwikkeling V&D locatie

Voorbereiding bestemmingsplan

  • Opstellen bestemmingsplan, regels, verbeelding, overleggen, etc.: AFGEROND

Voorleggen bestemmingsplan

  • Intern afstemmen met verschillende afdelingen: AFGEROND
  • Ter inzage legging: 26 september 2022 tot 7 november
  • Behandeling eventuele zienswijzen: 4e kwartaal 2022
  • Doorvoering eventuele aanpassingen: 4e kwartaal 2022

Vaststellen bestemmingsplan

  • 1ste kwartaal 2023